Có 1 kết quả:

Lù Xī xīng

1/1

Lù Xī xīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lu Xixing (1520-c. 1601), Ming Daoist author, to whom the fantasy novel Investure of the Gods 封神演義|封神演义 is attributed, together with Xu Zhonglin 許仲琳|许仲琳