Có 1 kết quả:

lù lù ㄌㄨˋ ㄌㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) land route
(2) to go by surface transport