Có 1 kết quả:

Lǒng xī xiàn

1/1

Lǒng xī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Longxi county in Dingxi 定西[Ding4 xi1], Gansu