Có 1 kết quả:

Chén Guān xī

1/1

Chén Guān xī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Edison Chen (1980-), Hong Kong singer and actor