Có 1 kết quả:

chén liè tái

1/1

chén liè tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stall