Có 1 kết quả:

chén jiù

1/1

chén jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old-fashioned