Có 1 kết quả:

chén jiù ㄔㄣˊ ㄐㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

old-fashioned