Có 1 kết quả:

chén pí

1/1

chén pí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) orange peel
(2) tangerine peel
(3) dried orange peel used in Chinese medicine