Có 1 kết quả:

chén cù ㄔㄣˊ ㄘㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

mature vinegar