Có 1 kết quả:

chén cù

1/1

chén cù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mature vinegar