Có 1 kết quả:

jiàng wēn fèi ㄐㄧㄤˋ ㄨㄣ ㄈㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

extra pay for hot weather