Có 1 kết quả:

jiàng zhí

1/1

jiàng zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to demote (to a lower rank)