Có 1 kết quả:

jiàng luò sǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

parachute