Có 1 kết quả:

jiàng luò sǎn ㄐㄧㄤˋ ㄌㄨㄛˋ ㄙㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

parachute