Có 1 kết quả:

jiàng hào

1/1

jiàng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(music) flat (♭)