Có 1 kết quả:

dǒu xiāo

1/1

dǒu xiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

precipitous