Có 1 kết quả:

dǒu qiào

1/1

dǒu qiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

precipitous