Có 1 kết quả:

chú bù jìn

1/1

chú bù jìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

indivisible (math)