Có 1 kết quả:

chú yǐ

1/1

chú yǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(math.) divided by