Có 1 kết quả:

chú jìng

1/1

chú jìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to remove completely
(2) to eliminate
(3) to cleanse from