Có 1 kết quả:

chú lìng yǒu yuē dìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

unless otherwise agreed