Có 2 kết quả:

Chú xīchú xī

1/2

Chú xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lunar New Year's Eve

Một số bài thơ có sử dụng

chú xī

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đêm giao thừa

Một số bài thơ có sử dụng