Có 1 kết quả:

chú chén jī

1/1

chú chén jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dusting machine
(2) dust filter