Có 1 kết quả:

chú è wù jìn ㄔㄨˊ ㄨˋ ㄐㄧㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to eradicate evil completely (idiom); thorough in rooting out wickedness