Có 1 kết quả:

chú shù

1/1

chú shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

divisor (math.)