Có 1 kết quả:

chú líng

1/1

chú líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to expel spirits
(2) (old) to end the period of mourning