Có 1 kết quả:

chú zuì

1/1

chú zuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pardon