Có 1 kết quả:

chú jiù gēng xīn ㄔㄨˊ ㄐㄧㄡˋ ㄍㄥ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to replace the old with new (idiom)