Có 1 kết quả:

chú cǎo jì

1/1

chú cǎo jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weed killer
(2) herbicide