Có 1 kết quả:

chú cǎo jì ㄔㄨˊ ㄘㄠˇ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) weed killer
(2) herbicide