Có 1 kết quả:

chú guò

1/1

chú guò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) except
(2) besides