Có 1 kết quả:

xiǎn è

1/1

xiǎn è

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dangerous
(2) sinister
(3) vicious