Có 1 kết quả:

xiǎn zhà

1/1

xiǎn zhà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sinister and deceitful