Có 1 kết quả:

péi chǎn

1/1

péi chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be present during childbirth