Có 1 kết quả:

yīn chún ㄧㄣ ㄔㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

labia