Có 1 kết quả:

yīn náng

1/1

yīn náng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

scrotum