Có 1 kết quả:

yīn tiān ㄧㄣ ㄊㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cloudy day
(2) overcast sky