Có 1 kết quả:

yīn píng shēng ㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

high and level tone, the first tone of putonghua