Có 1 kết quả:

yīn yǐng ㄧㄣ ㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(lit. and fig.) shadow