Có 1 kết quả:

yīn jìng ㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) penis
(2) variant of 陰莖|阴茎