Có 1 kết quả:

yīn dé ㄧㄣ ㄉㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

secret virtue