Có 1 kết quả:

yīn hù ㄧㄣ ㄏㄨˋ

1/1

Từ điển phổ thông

âm hộ, cửa mình

Từ điển Trung-Anh

vulva