Có 1 kết quả:

yīn huì ㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) overcast
(2) gloomy