Có 1 kết quả:

yīn hé ㄧㄣ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clitoris