Có 1 kết quả:

yīn suō ㄧㄣ ㄙㄨㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a hard wood