Có 1 kết quả:

yīn dú ㄧㄣ ㄉㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sinister
(2) insidious