Có 1 kết quả:

yīn shī ㄧㄣ ㄕ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dark and moist