Có 1 kết quả:

yīn xué ㄧㄣ ㄒㄩㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cave
(2) (coll.) vagina