Có 1 kết quả:

yīn jīng ㄧㄣ ㄐㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

penis