Có 1 kết quả:

yīn xū huǒ wàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

an excess of heat caused by a deficiency in Yin energy (idiom)