Có 1 kết quả:

yīn fù ㄧㄣ ㄈㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

mons veneris