Có 1 kết quả:

yīn xiǎn ㄧㄣ ㄒㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) treacherous
(2) sinister