Có 1 kết quả:

yīn diàn ㄧㄣ ㄉㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

negative electric charge