Có 1 kết quả:

yīn hún ㄧㄣ ㄏㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ghost
(2) spirit